Een Stralende Toekomst
Home | Artikelen
 
Mobieltjes en Wifi weg uit school

Het Algemeen Dagblad van 16 mei 2011 bericht over De Raad van Europa. Deze Raad adviseert de Europese beleidsmakers. De Raad van Europa gaat ervan uit dat de elektromagnetische golven mogelijk schadelijke effecten hebben op alles wat leeft.
Zelfs als ze zijn blootgesteld aan stralingsniveaus die onder de huidige drempels liggen. 

Het advies is om mobieltjes en Wifi-systemen waarmee de scholieren draadloos gebruik kunnen maken van het internet op scholen te verbieden. 

De raad adviseert om informatiecampagnes op te zetten en alle mogelijke maatregelen te nemen om kinderen en jongeren - de grootste risicogroepen - te beschermen. 

Er moet volgens de Raad een lage drempel komen qua stralingsnorm en moeten alle draadloze toestellen die elektromagnetische golven uitstralen, dat ook duidelijk vermelden. 


Datum geplaatst: 19-05-2011 | Laatst aangepast: 26-05-2011
 
© Een Stralende Toekomst -  | Home | 
Een Stralende Toekomst is een onderdeel van InnerSmile